Taking too long? Close loading screen.

2ND LIFE

NakedGreen kan uw werkkleding ook een tweede leven geven. Het gedoneerde textiel wordt in Afrika verkocht via onze partner Sympany. Met alle opbrengsten van deze activiteiten investeert NakedGreen, ook weer via Sympany, in Angola, DR Congo, Ethiopië, India en Malawi. Onze projecten en projectpartners worden zorgvuldig uitgekozen aan de hand van duidelijke selectiecriteria die onder controle staan van Sympany.

 

Zo creeert NakedGreen kansen om de zelfredzaamheid van mensen te vergroten op een duurzame manier. Wij richten ons hoofdzakelijk op projecten die de textiel waardeketen verbeteren en verduurzamen. NakedGreen richt zich op drie specifieke thema’s, te weten textiel, beroepsopleidingen en economische ontwikkeling.

• Textielindustrie: projecten met een focus op de verbetering van arbeidsomstandigheden en de naleving van mensenrechten van textielarbeiders. Het doel is verbetering van hun levensonderhoud en zelfredzaamheid.
• Beroepsonderwijs: vakopleidingen en – cursussen met een sterke focus op ondernemerschap en zelfredzaamheid. Met name opleidingen gericht op textiel, kleding en mode design. Cursussen moeten in overeenstemming zijn met de behoeften van de (lokale) bedrijven en instellingen.
• Economische ontwikkeling: projecten die ondernemerschap stimuleren. Bij voorkeur textiel gerelateerd. De economische ontwikkeling wordt ook nagestreefd in de bestaande publieke private partnerschappen in de agrarische waardeketen projecten die NakedGreen uitvoert.