Taking too long? Close loading screen.

GEMEENSCHAP

Hoe kunnen we belangrijke grondstoffen in de toekomst op een verantwoorde manier veiligstellen voor de gemeenschap? Het grondstoffenprobleem is geen milieuprobleem, maar een gigantisch en urgent economisch probleem, waarbij milieu een belangrijk element is. Duurzaamheid is daarom een kwestie van economische noodzaak.


Willen we in de toekomst een gevulde maag, een tablet in onze jaszak en een wereld waarin de economie blijft groeien, dan is de transitie naar duurzaam grondstoffengebruik onvermijdelijk. Mens, milieu en economie zijn beter af als grondstoffen zo efficiënt mogelijk worden gebruikt en er zo min mogelijk afval is. Daarvoor is meer nodig dan het recyclen van glas, papier en plastic. Het gaat erom de toegang tot cruciale grondstoffen op een duurzame manier veilig te stellen.

Naast het kiezen van duurzamer geteelde of geproduceerde grondstoffen, is het toepassen van gerecyclede grondstoffen een essentiële stap om de textielconsumptie in evenwicht te brengen met de draagkracht van de aarde. Nu en zeker in de toekomst, met een welvarender wereldbevolking van 9 miljard mensen.