Taking too long? Close loading screen.

LADDER VAN LANSINK

De 'Ladder van Lansink' is een standaard op het gebied van afvalbeheer, genoemd naar de Nederlandse politicus Ad Lansink. De ladder wordt ook aangeduid met de term: ‘afvalhiërarchie’.


Het afvalbeleid is erop gericht prioriteit te geven aan de meest milieuvriendelijke verwerkingswijzen (label A). Deze staan bovenaan de Ladder. Het beleid van de overheid en het bedrijfsleven moet erop gericht zijn zo veel mogelijk afval de Ladder van Lansink te laten 'beklimmen'. In de praktijk betekent dit dat altijd zal worden gekeken of een bepaalde stap gerealiseerd kan worden. Pas indien dit niet het geval is zal een volgende, lagere stap in aanmerking komen.

NakedGreen wil met het gebruik van het NakedGreen-label aanduiden welke bedrijfs- en sportkleding producten duurzaam gemaakt zijn om aan label A te komen. Op de lange termijn zou dit betekenen dat storten niet meer nodig is. Echter, om de ladder van onderuit te beklimmen zorgt NakedGreen er tevens voor dat de huidige werk- en sportkleding wordt gerecycled en hergebruikt. Hiermee heeft NakedGreen vandaag al een oplossing voor label B en C.